Nieuws

Nieuws

Januari 2023


Op 16 december speelden 98 leden mee in de Kerstdrive. Buiten was het glad, binnen heel gezellig.

Wij wensen u allen een gelukkig 2023.

1 September 2022


In De Schakel MiddenDelfland van 1 september stond een dubbel interview dat Gemma van Winden-Tetteroo hield met onze oud-voorzitter Koos Bentvelsen en de nieuwe voorzitter Rob van den Ende.


Lees hier het hele interview.

Augustus 2022


Bridgecursus voor beginners (of om op te frissen)


De Flits-1 bridge beginnerscursus gaat binnenkort weer van start, nu op een dinsdag- en donderdagavond.
Dit wordt weer georganiseerd door de 4 Delftse Bridgeclubs, De Gaech, Gisolf, Prometheus en ODD.


Klik hier voor de folder met alle informatie over deze cursussen.
Augustus 2021


Na ruim anderhalf jaar te hebben stilgelegen, heeft bridgeclub KRAS eindelijk weer plannen kunnen maken om samen te bridgen. Natuurlijk met in acht neming van de maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen. Dat betekent ook met minder mensen dan we gewend zijn in de zaal. Maar ondanks dat alles hopen we op gezellige bridgebijeenkomsten.

Leden die komen spelen verwijzen wij naar de pagina Informatie voor leden.


December 2020


Helaas zullen we dit jaar ook onze altijd zo gezellige kerstdrive moeten missen. In het nieuwe jaar hopen wij elkaar weer - in goede gezondheid - te mogen ontmoeten bij onze bridge-activiteiten.

December 2019


Wij kijken terug op een gezellige kerstdrive en wensen u allen goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe.